Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2023

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την π Παρασκευή 27/11/2020, ο εγκεκριμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση ΔΣ 269/2020 με ΑΔΑ Ψ1Θ9Ω62-9Ι8), Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023 του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, και συγκεκριμένα,  www.agan.gov.gr/Ενημέρωση/Ανακοινώσεις.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, ο Δήμος, καλεί τους πολίτες, ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για την υποβολή προτάσεων. Στη διαμόρφωση των αξόνων και των δράσεων που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή για την περίοδο 2019-2023 είναι σημαντική η συνεισφορά των πολιτών αφού αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης πολιτικής.

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί :

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ilegaki@agankam.gov.gr ή
  • Εγγράφως στην ταχ. διεύθυνση: Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Μελετών/Γραφείο Προγραμματισμού, Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561

με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2019-2023»

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προγραμματισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο τηλ 213-2023681, κα Ιωάννα Λεγάκη.

Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 2019-2023

Μοιράσου την σελίδα