Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση του Δήμου για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (8μηνη σύμβαση) 18 ατόμων διαφόρων ειδικοτήρων για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

 

Ειδικότερα:

 1  ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΑΡΩΘΡΑ)

1   ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ)

2   ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΓΕΡΑΝΟ)

5   ΔΕ  ΟΔΗΓΟΥΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

9   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ή με συστημένο φάκελο μέσω του ταχυδρομείου.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Από την Τρίτη 1/12/2020 έως και 10/12/2020.

Για πληροφορίες  πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:


 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΟΧ 6/2020

 

Share this post