Νοέμβριος 2022

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022 ...

Array
(
  [articleid] => 10969
  [id] => 4891
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1669068000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1669113937
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10969
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10969
  [article_title] => Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 217 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 2022

[long_description] =>

ΘΕΜΑ:  Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς περιοχής Γεροβουνού, στη Δημοτική Κοινότητα Καματερού

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 13:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24905 / 18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-217-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-21ης-νοεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10969/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10969/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Οκτώβριος 2022

Απόφαση 183 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10892
  [id] => 4814
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1665608400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1665651118
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10892
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10892
  [article_title] => Απόφαση 183 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΘΕΜΑ:΄Εγκριση τροποποίησης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργία Εμποροπανηγύρεων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

  Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 21107 / 30-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον  Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 183

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-183-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-5ης-οκτωβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10892/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10892/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Σεπτέμβριος 2022

Απόφαση 173 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10923
  [id] => 4845
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1662066000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666346224
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10923
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10923
  [article_title] => Απόφαση 173 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2022

 Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18839 / 26-8-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν.4940 /2022 (Α΄ 112), άρθρο 48, και σύμφωνα  με την αρ. 380 Εγκύκλιο και αρ.πρωτ. 39456/15.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-173-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-31ης-αυγούστου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10923/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10923/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 172 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022

Απόφαση 172 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022 ...

Array
(
  [articleid] => 10922
  [id] => 4844
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1662066000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1666345986
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10922
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10922
  [article_title] => Απόφαση 172 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 172 από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Αυγούστου 2022

[long_description] =>

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (4η) του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2022

 Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις 31 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ.δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18839 / 26-8-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν.4940 /2022 (Α΄ 112), άρθρο 48, και σύμφωνα  με την αρ. 380 Εγκύκλιο και αρ.πρωτ. 39456/15.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-172-από-το-δημοτικό-συμβούλιο-της-31ης-αυγούστου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10922/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10922/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )