Μάρτιος 2023

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11173
  [id] => 5095
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403957
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11173
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11173
  [article_title] => Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 10 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα: Έγκριση της  Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης  με Ιδια Μέσα (ΑΥΙΜ)  της Πράξης “ Δομές Καταπολέμησης της Φτώχειας στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοιν. Φαρμακείο” (με κωδικό ΟΠΣ 5001484) και έγκριση υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 10

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-10-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11173/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11173/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11172
  [id] => 5094
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403771
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11172
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11172
  [article_title] => Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 9 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

Θέμα:  Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών,  7ου Δημ. Σχολείου Αγίων Αναργύρων

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 9

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-9-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11172/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11172/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11171
  [id] => 5093
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403351
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11171
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11171
  [article_title] => Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 8 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

 

Θέμα: Σύνθεση - Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 8

 

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-8-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11171/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11171/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11170
  [id] => 5092
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1679349600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1679403033
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11170
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11170
  [article_title] => Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 7 του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023

[long_description] =>

 

Θέμα:  Πρόταση ψηφίσματος, της παράταξης  “Λαϊκή Συσπείρωση”  για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταδικάσει την κλήτευση σε δίκη, Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλλιθέας

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  15 Φεβουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3621 / 10-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 7

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-7-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-15ης-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11170/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11170/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )