Μάρτιος 2024

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11772
  [id] => 5694
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1711576800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711615770
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11772
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11772
  [article_title] => Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α) με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 26752 / 26-3-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ_ΨΛΧΙΟΡΚ-951).

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5757 / 22-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-115-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-27ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11772/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11772/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11764
  [id] => 5686
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1710972000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711027417
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11764
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11764
  [article_title] => Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ελεύθερου Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου ( ΕΔΑΠ )
Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 13 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4808 / 8-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-98-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-13ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11764/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11764/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11757
  [id] => 5679
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1710367200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1710415530
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11757
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11757
  [article_title] => Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή εκπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 13 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4808 / 8-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 110

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-110-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-13ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11757/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11757/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Φεβρουάριος 2024

Απόφαση 63 του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση 63 του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11739
  [id] => 5661
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1708466400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1709623490
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11739
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11739
  [article_title] => Απόφαση 63 του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 63 του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2024

[long_description] =>

 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή μαθητικών παρελάσεων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού


Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2555 / 9-2-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-63-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-14ης-φεβρουαρίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11739/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11739/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )