Απρίλιος 2023

Απόφαση 36 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

Απόφαση 36 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11235
  [id] => 5157
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1680555600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680611002
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11235
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11235
  [article_title] => Απόφαση 36 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 36 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

[long_description] =>

ΘΕΜΑ:  Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  1 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4765/ 24-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 36

 

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-36-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-1ης-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11235/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11235/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 35 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

Απόφαση 35 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11234
  [id] => 5156
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1680555600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680610991
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11234
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11234
  [article_title] => Απόφαση 35 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 35 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

[long_description] =>

Θέμα: Επιβεβαίωση θέσεων τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 του Δήμου και καθορισμός πρόσθετων προσόντων

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  1 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σετακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4765/ 24-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 35

 

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-35-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-1ης-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11234/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11234/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 34 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

Απόφαση 34 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11233
  [id] => 5155
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1680555600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680610982
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11233
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11233
  [article_title] => Απόφαση 34 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 34 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

[long_description] =>

Θέμα:  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το Δημοτικό Κοιμητήριο, έτους 2023

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  1 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σετακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4765/ 24-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-34-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-1ης-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11233/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11233/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 33 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

Απόφαση 33 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023 ...

Array
(
  [articleid] => 11232
  [id] => 5154
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1680555600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1680610912
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11232
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11232
  [article_title] => Απόφαση 33 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 33 του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2023

[long_description] =>

Θέμα:  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2023

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  στις  1 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σετακτική συνεδρίαση (μεικτή, δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα και  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4765/ 24-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Αναστάσιου Αθανασόπουλου,   σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΣΗ 33

 

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-33-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-1ης-μαρτίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11232/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11232/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )