Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου-ειδική

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 26η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2020, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 23-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 :

Εγκριση απολογισμού-ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού                                          

                                                           

 

Share this post