Απρίλιος 2024

11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 10-04-24

Δείτε την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11794
  [id] => 5716
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1712696400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1712744020
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11794
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11794
  [article_title] => 11η Συνεδρίαση Δ.Σ. 10-04-24
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2024

[long_description] =>

Δείτε την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=KPH0MNhieuI

[custom_css] => [seo_url] => 11η-συνεδρίαση-δ.σ.-10-04-24 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11794/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11794/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )

Μάρτιος 2024

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11772
  [id] => 5694
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1711576800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711615770
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11772
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11772
  [article_title] => Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 115 του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου της Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α) με φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 26752 / 26-3-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ_ΨΛΧΙΟΡΚ-951).

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5757 / 22-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 115

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-115-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-27ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11772/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11772/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 27-03-24

Δείτε την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2024 ... ...

Array
(
  [articleid] => 11770
  [id] => 5692
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1711490400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711550588
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11770
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11770
  [article_title] => 10η Συνεδρίαση Δ.Σ. 27-03-24
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2024 ...

[long_description] =>

Δείτε την 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Μαρτίου 2024.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-4iypZxl3o

[custom_css] => [seo_url] => 10η-συνεδρίαση-δ.σ.-27-03-24 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11770/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11770/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11764
  [id] => 5686
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1710972000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1711027417
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11764
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11764
  [article_title] => Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 98 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ελεύθερου Δημοτικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου ( ΕΔΑΠ )
Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 13 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4808 / 8-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 Ν.3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 98

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-98-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-13ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11764/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11764/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11757
  [id] => 5679
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 13
  [timestamp] => 1710367200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1710415530
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11757
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11757
  [article_title] => Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_apofaseis2.jpg
  [short_description] => 

Απόφαση 110 του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2024

[long_description] =>

 

ΘΕΜΑ: Εκλογή εκπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου.

Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα στις 13 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, σε δια ζώσης (Τακτική) Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4808 / 8-3-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δρόσου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4954/22 άρθρο 78 (ΦΕΚ 136/Α/9-7-22), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. 375 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39167/02.06.2022) και με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 110

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-110-του-δημοτικού-συμβουλίου-της-13ης-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11757/button_dimotiko_apofaseis2.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11757/button_dimotiko_apofaseis2.jpg )

9η Συνεδρίαση Δ.Σ. 13-03-24

Δείτε την 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2024 ...

Array
(
  [articleid] => 11752
  [id] => 5674
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1710280800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1710336978
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11752
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11752
  [article_title] => 9η Συνεδρίαση Δ.Σ. 13-03-24
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε την 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2024

[long_description] =>

Δείτε την 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Μαρτίου 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=S8oVeWbYPhM

[custom_css] => [seo_url] => 9η-συνεδρίαση-δ.σ.-13-03-24 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11752/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11752/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

...

Array
(
  [articleid] => 11744
  [id] => 5666
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1709848800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1709904472
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11744
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11744
  [article_title] => 9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

LINK LIVE ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=S8oVeWbYPhM

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2024, που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα, στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σύμφωνα  με αρ. 67 του Ν. 3852 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023 Φ.Ε.Κ. Α΄91 και και σύμφωνα με με την εγκύκλιο 375 /02.06.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

1) Έγκριση εκποίησης οχημάτων στο τέλος του Κύκλου Ζωής τους_εισηγητής Διεύθυνση Περιβάλλοντος
2) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση και μίσθωση  κινητών και ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2024._ εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ευπαθών κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ. 285/2023 (Αποφ.77_2024 Δημοτικής Επιτροπής)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 4) Ορισμός υπευθύνου Λογαριασμού 24/26156079  Ταμειακής διαχείρισης Τραπέζης
  Ελλάδος.._ εισηγητής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5) Λήψη απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας  του «Μητρώου Εθελοντών του    Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού»»._εισηγητής Νομική Υπηρεσία

6) Σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο Ο. Τ. 695 της πολεοδομικής ενότητας “Γειτονιά 3-4” της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Α.Α.Κ. (Απόφ.78_2024 Δημοτικής Επιτροπής)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Δόμησης και Αστικής Αναζωογόνησης

7) Άρση ή επανεπιβολή σε τμήμα του Ο.Τ 68 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού  που είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση κτιρίου πολλαπλών  χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4759/2020 (σχετ.: η υπ΄αριθ. 20250/13-9-2023 αίτηση Διελά Γεωργίου)_εισηγητής Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

8) Συζήτηση για την ασφαλτόστρωση της οδού Ημαθίας στην Δημοτική Κοινότητα   Καματερού  (Σχετ: αίτημα κατοίκων της περιοχής ΑΠ 3145/16.2.2024)  

9) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου._εισηγητής Νομική Υπηρεσία


10) Έγκριση  Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας τμήματος  ΚΑΠΗ  (Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων)_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας

11) Εισήγηση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας

12) Δωρεά υπηρεσιών για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα για την συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού κέντρου για την απασχόληση έως και την 31/07/2024_εισηγητής Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας.

LINK ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

https://youtube.com/live/S8oVeWbYPhM?feature=share

 

[custom_css] => [seo_url] => 9η-συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-τετάρτη-13-μαρτίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11744/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11744/dimotiko_symvoulio.jpg )

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου: Που θα γίνονται

...

Array
(
  [articleid] => 11738
  [id] => 5660
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1709589600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1709622813
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 18
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 1
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11738
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11738
  [article_title] => Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου: Που θα γίνονται
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => παρελαση.jpg
  [article_image] => παρελαση.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ύστερα από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2024 οι μαθητικές παρελάσεις των Εθνικών Εορτών της πόλης μας θα διενεργούνται ως εξής: 

-Η παρέλαση της Εθνικής Επετείου του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στους Αγίους Αναργύρους.

-Η παρέλαση της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821 θα γίνεται κάθε χρόνο στο Καματερό.

Στις παρελάσεις θα συμμετέχουν όλα τα σχολεία του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σε επόμενη ανακοίνωση θα ακολουθήσει και αναλυτικό πρόγραμμα για την φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου που θα πραγματοποιηθεί στο Καματερό.

[custom_css] => [seo_url] => απόφαση-δημοτικού-συμβουλίου-για-παρελάσεις-25ης-μαρτίου-και-28ης-οκτωβρίου:-που-θα-γίνονται [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11738/παρελαση.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11738/παρελαση.jpg )

Φεβρουάριος 2024

7η και 8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 29-02-24

Δείτε την 7η και 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024. ...

Array
(
  [articleid] => 11735
  [id] => 5657
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 14
  [timestamp] => 1709157600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1709214091
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11735
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11735
  [article_title] => 7η και 8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 29-02-24
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [article_image] => button_dimotiko_symvoulio1.jpg
  [short_description] => 

Δείτε την 7η και 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

[long_description] =>

Δείτε την 7η και 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wn9vqbxbZbw

[custom_css] => [seo_url] => 7η-συνεδρίαση-δ.σ.-29-02-24 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11735/button_dimotiko_symvoulio1.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11735/button_dimotiko_symvoulio1.jpg )

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

...

Array
(
  [articleid] => 11730
  [id] => 5652
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1708898400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1708955334
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Δημοτικό Συμβούλιο
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11730
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11730
  [article_title] => Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [article_image] => dimotiko_symvoulio.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 7ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 67Α του Ν.3852/2010, ως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν.5056/2023), κατόπιν της υπ΄αριθμ. 3778/23-02-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα- αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  οδός  Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα, στις 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 είναι τα κάτωθι:
                                                             
1)  Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή σχετικά με έργα και παρεμβάσεις σε  θέματα Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο μας. _εισηγητής Δημοτική Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”

2) Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή  σχετικά με την λειτουργία σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού κατόπιν σχετικής πρότασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας προς το Υπουργείο Παιδείας_εισηγητής Δημοτική Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”

3) Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή για την εξέλιξη αξιοποίησης του χώρου εγκαταστάσεων πρώην ΟΣΕ στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων  _εισηγητής Δημοτική Παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”

4) Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή για την σύνταξη καταλόγου δημοσίων χώρων_εισηγητής κ.Παπαδήμας Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης “ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ”

5) Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή για τις ενέργειες διάνοιξης και περάτωσης της Λεωφόρου Θηβών από της Λεωφόρο Φυλής έως τα όρια του Δήμου και την Αττική Οδό _εισηγήτρια κ.Μπιζά Αφροδίτη Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης “ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ”

6) Αίτημα ενημέρωσης από την Δημοτική Αρχή για τον έλεγχο στατικότητας των σχολικών κτιρίων τα αποτελέσματα ελέγχου και τις παρεμβάσεις του Δήμου_εισηγήτρια κ.Ταμπακίδη Μαρίνα Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης “ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

LINK ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


https://youtube.com/live/wn9vqbxbZbw?feature=share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[custom_css] => [seo_url] => ειδική-συνεδρίαση-δημοτικού-συμβουλίου-την-πέμπτη-29-φεβρουαρίου-2024 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11730/dimotiko_symvoulio.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11730/dimotiko_symvoulio.jpg )