Αναβολή Δ.Σ και μετάθεσή του για Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ:    Ανακοίνωση αναβολής προγραμμματισμένων συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου (24η τακτική και 25η ειδική) και μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής τους

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής σας  για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2021, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για αύριο 9-12-2020 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (24η τακτική και 25η ειδική).  Οι παραπάνω συνεδριάσεις μεταφέρονται  να πραγματοποιηθούν με Τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού) την  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, με τις ίδιες ώρες έναρξης (δηλ.ώρα 18:00 η τακτική συνεδρίαση και ώρα 20:00 η ειδική συνεδρίαση) και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιελάμβαναν οι με αριθ.πρωτ. 23205/4-12-2020 και 23206/4-12-2020 προσκλήσεις μας, αντίστοιχα. 

Σχετικές:

α) η με αρ. πρωτ..23205/4-12-2020 πρόσκληση

β) η με αρ.πρωτ. 23206/4-12-2020 πρόσκληση

 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (agan.gov.gr)

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (agan.gov.gr)                                 

Share this post